Om oss

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut är

 • medborgarorganisationer som främjar internationellt samarbete mellan konst-, kultur-, forsknings- och vetenskapsorganisationer och de människor som arbetar inom dem
 • innovativa och kostnadseffektiva sakkunnigorganisationer som märkbart ökar Finlands synlighet i utlandet
 • självständiga allmännyttiga organisationer som upprätthålls av en privat stiftelse eller fond

Vad gör kultur- och vetenskapsinstituten?

 • ökar konstens, kulturens, forskningens och vetenskapens internationella mobilitet och samarbete
 • ökar kännedomen om finländsk kultur, vetenskap och det finländska samhället utomlands
 • ordnar seminarier, utställningar och andra evenemang
 • upprätthåller residens för konstnärer och forskare
 • bedriver vetenskaplig forskning
 • genomför projekt inom kultur- och utbildningsexport
 • erbjuder kurser i finska
 • samarbetar inom Team Finland-nätverket med de finska ambassaderna och andra finska organisationer på stationeringsorten och samarbetar med övriga europeiska kulturinstitut inom EUNIC-nätverket

Institutens grundfinansiering kommer från Undervisnings- och kulturministeriet. Instituten får tilläggsfinansiering för sina projekt bland annat från stiftelser som stöder vetenskap och kultur, från företag och från övriga inhemska och utländska samarbetspartners. I hemlandet har instituten nära samarbete med informationscentren för konst och organisationer inom kulturexport samt inom vetenskapsvärlden med universitet och högskolor.


Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf (SKTI) med kontor i Helsingfors är samarbetsorgan för kultur- och vetenskapsinstituten och de stiftelser som upprätthåller dem. Föreningen koordinerar och utvecklar samarbetet och kontakten mellan de olika instituten, sköter intressebevakning och kommunikation, erbjuder administrativa tjänster och stöder samarbetet mellan instituten och samarbetsparter i hemlandet. Föreningen är Finlands representant i EUNIC-nätverket.

SKTI:s styrelsemedlemmar är Liisa Savunen (ordförande), Anneli Temmes, Laura Hirvi, Marianna Kajantie, Martti Nissinen och Manna Satama. Suppleanter är Seppo Toivonen och Anders Eriksson. Styrelsemedlemmarna representerar institutsstiftelserna eller instituten.